Κατασκευή Υπεδάφιου Πεδίου Διαχείρισης Ομβρίων Υδάτων, με τούνελ StormTech SC-310, στο Ξενοδοχείο EUROTEL QUEEN, δυναμικότητας 590 κλινών, στις Καλύβες Χαλκιδικής. (23/05/2023)

Κατασκευή Υπεδάφιου Πεδίου Διαχείρισης Ομβρίων Υδάτων

Κατασκευή Υπεδάφιου Πεδίου Διαχείρισης Ομβρίων Υδάτων, με τούνελ StormTech SC-310, στο Ξενοδοχείο EUROTEL QUEEN, δυναμικότητας 590 κλινών, στις Καλύβες Χαλκιδικής. Οι θάλαμοι StormTech SC-310™ αποτελούν ιδανική λύση για συστήματα διαχείρισης και αποθήκευσης ομβρίων υδάτων, καθώς επιτρέπουν την αποθήκευση μεγάλων όγκων υδάτων σε ρηχές κλίνες, με μικρό βάθος εκσκαφής και πάνω από υψηλό υδροφόρο ορίζοντα.

Εγκατάσταση Προκατασκευασμένου Συστήματος Επεξεργασίας Λυμάτων, τύπου MBBR-IFAS, δυναμικότητας 1200 ΜΙΠ. (19/05/2022)

Εγκατάσταση Προκατασκευασμένου Συστήματος Επεξεργασίας Λυμάτων, τύπου MBBR-IFAS,

Μόλις σε μία μόνο εβδομάδα και σε έκσταση 200m2, στήθηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί, η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, δυναμικότητας 1200 ατόμων, στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στον Προμαχώνα Σερρών. Η καρδιά της όλης Εγκατάστασης αποτελείται αναμφισβήτητα από τον βιοαντιδραστήρα MBBR-IFAS, με βαθμίδα νιτροποίησης και απονιτροποίησης και ενσωματωμένη δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης με lamellas. Ο αρχικός εσχαρισμός […]

Compact Μονάδα Β.Κ AQUATEC VFL AT12 σε συγκρότημα 3 κατοικιών στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης (21/02/2022)

Compact Μονάδα Β.Κ AQUATEC VFL AT12 σε συγκρότημα 3 κατοικιών

ΕΡΓΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ COMPACT ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»: Το έργο αφορά στην αντικατάσταση παλαιού βόθρου με μια νέα compact Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Aquatec VFL  AT12, στην τοποθέτηση πλαστικής δεξαμενής κατάντη του βιολογικού, για την συλλογή και αποθήκευση των επεξεργασμένων υδάτων και την στάγδην άρδευση των θάμνων της περίφραξης, καθώς και […]

Δίδυμη compact μονάδα Β.Κ. AS-HSBR N 250 στην 3Κ-Τεχνική για την 135 Σμηναρχία Μάχης στη Σκύρο (10/08/2021)

compact μονάδα Β.Κ. AS-HSBR N 250

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Α/Δ ΣΚΥΡΟΥ (135 ΣΜ)». Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) προκατασκευασμένων compact Μονάδων Βιολογικού Καθαρισμού (ΜΒΚ) δυναμικότητας έκαστης διακοσίων πενήντα (250) Μονάδων Ισοδύναμου Πληθυσμού (ΜΙΠ), επομένως συνολικής δυναμικότητας 500 ΜΙΠ, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων στην 135 ΣΜ και την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υδάτων για περιορισμένη […]

Ανακατασκευή – Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων στο ξενοδοχείο PORTO-CARRAS, Σιθωνία Χαλκιδικής (30/06/2021)

«Έργο: Ανακατασκευή – Αναβάθμιση υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων στο Ξενοδοχείο Porto Carras, Σιθωνία Χαλκιδικής». Μετατροπή του κλασσικού βιοαντιδραστήρα σε βιοαντιδραστήρα SBR με νιτροποίηση και απονιτροποίηση. Χρησιμοποιήθηκαν οι υφιστάμενες δεξαμενές από οπλισμένο σκυρόδεμα, χωρίς να απαιτηθούν νέες δομικές προσθήκες. Εγκατάσταση νέας compact μονάδας προεπεξεργασίας λυμάτων, με εσχαρισμό, εξάμμωση, λιποσυλλογή και συμπίεση εσχαρισμάτων Τοποθέτηση ενός πλωτού […]

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων τύπου SBR στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων Βαγιοχωρίου, δυναμικότητας 1200ΜΙΠ (30/09/2019)

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων τύπου SBR

H Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων Βαγιοχωρίου επεξεργάζεται τα υγρά απόβλητα με τη μέθοδο της αερόβιας επεξεργασίας ενεργού ιλύος σε αντιδραστήρα τύπου SBR. Η προτεινόμενη τεχνολογία βασίζεται στην εξειδικευμένη τεχνογνωσία της ENYA Engineering, έχοντας κατασκευάσει και λειτουργήσει μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων ενεργού ιλύος και ειδικά τύπου SBR. Η όλη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) […]