ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ & ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ

Πρόκειται για νέα τεχνολογία αφυδάτωσης ιλύος, η οποία ξεπερνάει εγγενείς αδυναμίες των παραδοσιακών μεθόδων αφυδάτωσης με φιλτρόπρεσσα ή ταινιοφιλτρόπρεσσα, φυγοκεντρικό διαχωριστή – decanter, κλπ.