Υπηρεσίες μηχανικού

Σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων. Εξειδικευόμαστε σε εγκαταστάσεις τύπου SBR.

Engineering

 • Σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων. Εξειδικευόμαστε σε εγκαταστάσεις τύπου SBR.
 • Εφαρμόζουμε “User friendly – Maintenance friendly Engineering” για εγκαταστάσεις εύκολες στο χειρισμό και στη συντήρηση.
 • Εκπονούμε Μελέτες Εφαρμογής, κατασκευαστικά σχεδία και σχεδία “As-Βuild”.
 • Επιλέγουμε και διαστασιολογούμε τον τεχνικό εξοπλισμού. Χτίζουμε ολοκληρωμένα και συνεργαζόμενα συστήματα από τις επιμέρους μονάδες.
 • Συνεργαζόμαστε με μελετητικά γραφεία για προετοιμασία και κοστολόγηση Φακέλου Προσφοράς για διαγωνισμούς Δημοσίου με μέθοδο Μελέτη – Κατασκευή.
 • Παρακολουθούμε την αγορά – Δοκιμάζουμε και αξιολογούμε τα νέα συστήματα στην Μηχανική των Υγρών Αποβλήτων.

Εγκατάσταση Εξοπλισμού

Η σωστή και μελετημένη εγκατάσταση είναι βασική προϋπόθεση προκειμένου κάθε μηχανικό σύστημα, να λειτουργήσει αποδοτικά και ικανοποιητικά. Εμείς φροντίζουμε ώστε ο πολύτιμος εξοπλισμός σας, να εγκατασταθεί όπως ορίζει ο κατασκευαστής του και με τρόπο που να μην προκύψουν μελλοντικά προβλήματα και αναπάντεχα κόστη.

 • Είμαστε εξειδικευμένοι μηχανικοί και τεχνικοί.
 • Διαθέτουμε εμπειρία και πολύτιμη τεχνογνωσία στην λειτουργία συστημάτων και μηχανημάτων υπό πραγματικές συνθήκες.
 • Εγκαθιστούμε τεχνικό εξοπλισμό σύμφωνα με τς προδιαγραφές του κατασκευαστή, με τα σωστά εργαλεία και υπό τις σωστές συνθήκες.   
 • Εφαρμόζουμε “User friendly – Maintenance friendly Engineering” για εγκαταστάσεις εύκολες στο χειρισμό και στη συντήρηση.
Εγκαθιστούμε τεχνικό εξοπλισμό σύμφωνα με τς προδιαγραφές του κατασκευαστή, με τα σωστά εργαλεία και υπό τις σωστές συνθήκες.
εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

Κατασκευή Έργου

Έχοντας κατασκευάσει δεκάδες έργα, γνωρίζοντας σε βάθος τα διάφορα επιμέρους στάδια του έργου καθώς και την τελική μορφή και λειτουργία του και χρησιμοποιώντας ειδικευμένο έμπειρο προσωπικό και επιλεγμένους υπεργολάβους, εγγυόμαστε για ένα έργο που θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, θα κοστίσει τα συμφωνημένα και θα λειτουργήσει αποδοτικά.

 • Ε.Ε.Λ έως 500 ΜΙΠ: Κατ’ επιθυμία του εργοδότη, αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη εκτέλεση και παράδοση του έργου με το «κλειδί στο χέρι», για τα περισσότερα μικρά και μικρομεσαία έργα στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας..
 • Ε.Ε.Λ 500-5000 ΜΙΠ: Σε μεγαλύτερα έργα και σε όλη την Ελλάδα, συνεργαζόμαστε με τα υπόλοιπα εξειδικευμένα συνεργεία του έργου, αναλαμβάνοντας εξολοκλήρου αυτό που γνωρίζουμε να κάνουμε καλά: την έντεχνη εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού επεξεργασίας υγρών αποβλήτων!

Συντηρήσεις

 • Start up – Commissioning νέων εγκαταστάσεων.
 • Εκπαίδευση χειριστών – ιδιοκτητών.
 • Τακτική συντήρηση κάθε συστήματος εγκατεστημένου από την ΕΝΥΑ.
 • Τακτική συντήρηση οικιακών μονάδων βιολογικού καθαρισμού.
 • Τακτική συντήρηση ιδιωτικών και δημόσιων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.
 • Καθαρισμός – Συντήρηση Μεμβρανών σε MBR.
 • Καθαρισμός – Συντήρηση Ελαιοδιαχωριστών και Λιποσυλλεκτών.
 • Έκτακτες βλάβες – Επισκευές αντλιών, φυσητήρων, λοιπού εξοπλισμού.
 • Δειγματοληψίες – Εκκένωση ιλύος.
Τακτική συντήρηση ιδιωτικών και δημόσιων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.