ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ALARM ΓΙΑ ΕΛΑΙΑ-ΛΙΠΗ

Τα συστήματα ανίχνευσης – ειδοποίησης Labkotec SET του οίκου LABKOTEC Φιλανδίας, εγκαθίστανται σε κάθε ελαιολασποσυλλέκτη και ειδοποιούν για την έγκαιρη απομάκρυνση των συσσωρευμένων ελαίων και της λάσπης, εμποδίζοντας τη διαρροή τους στο αποχετευτικό σύστημα.