Βιομηχανικά Υγρά Απόβλητα

Βρώσιμη ελιά

Τυροκομεία – Γαλακτοκομικά

Σφαγεία – Επεξεργασία κρέατος

Κτηνοτροφεία – Πτηνοτροφεία

Χρώματα – Κόλλες – Χαρτί – Ξύλο

Γαλβανιστήρια

Ποτοποιεία – Ζυθοποιεία