Βρώσιμη ελιά

Η παραγωγή και μεταποίηση βρώσιμης ελιάς, παράγει υγρά απόβλητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δύσκολη επεξεργασία. Οι μέχρι τώρα πρακτικές του DAF και του βιολογικού καθαρισμού ενεργού ιλύος δεν αποδείχτηκαν επαρκείς ενώ οι λύση των μεμβρανών και της ηλεκτρόλυσης είναι ιδιαίτερα ακριβές ή και πολύπλοκες. Η ΕΝΥΑ Engineering έχει εξελίξει και εφαρμόζει μία μέθοδο συνδυασμένης φυσικοχημικής και βιολογικής επεξεργασίας που βασίζεται στην κροκίδωση και δέσμευση του αδιάλυτου ρυπαντικού φορτίου με κατάλληλα χημικά. Στη συνέχεια οι κροκιδωμένοι ρύποι αφυδατώνονται στον ειδικό κοχλιωτό αφυδατωτή και απομακρύνονται ώς στερεή λάσπη. Ακολουθεί βιολογική επεξεργασία σε αντιδραστηρα ενεργού ιλύος. Η μέθοδος έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στην μεγαλύτερη μονάδα τυποποίησης ελιάς  της Ελλάδας, προσφέροντας μια οικονομικά ρεαλιστική λύση στην επεξεργασία αυτών των δύσκολων αποβλήτων. Ιδιαίτερο πλεονέκτημα είναι ότι τεχνικά και οικονομικά, η μέθοδος απευθύνεται ακόμη και σε μικρές μονάδες παραγωγής βρώσιμης ελιάς.

Videos