ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΔΟΕΣΧΑΡΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Με την εγκατάσταση μιας αυτοκαθαριζόμενης καδοεσχάρας σε αντλιοστάσιο ανύψωσης, επιτυγχάνεται η συγκράτηση και ο διαχωρισμός των στερεών, πριν την είσοδο των λυμάτων στον υγρό θάλαμο και η προστασία των αντλιών από εμφράξεις.