ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΔΟΕΣΧAΡΑ FB-PROCEDES

Downloads

Videos

Περιγραφή προϊόντος

Compact διάταξη εσχαρισμού τύπου αυτοκαθαριζόμενης καλαθοεσχάρας της FB-Procedes Γαλλίας, για την συγκράτηση και διαχωρισμό στερεών προ της εισόδου σε αντλιοστάσιο ανύψωσης λυμάτων.

Εφαρμογή σε κανάλι beton πριν το αντλιοστάσιο ή απ’ ευθείας εντός του αντλιοστασίου.

Πρωτοποριακό σύστημα κίνησης καλαθιού μόνο με τη βαρύτητα, χωρίς αλυσίδες. Αποτρέπει οποιοδήποτε μπλοκάρισμα, στράβωμα ή σπάσιμο της σχάρας.

Η μικρή σειρά για παροχή έως 120m3/hr και διάκενα 3, 6, 10, 15 και 20 mm (medium screening). Η μεγάλη σειρά για παροχές έως 25.000m3/hr και διάκενα 10mm έως 100mm

Κατασκευή εξ’ ολοκλήρου από inox SS304L ή SS316L.

Πλήρης ηλεκτρολογικός πίνακας ελέγχου.

Προαιρετικός εξοπλισμός: συμπιεστής εσχαρισμών, αντιπαγωτικό σύστημα θέρμανης εσχαρισμάτων.