ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ SFA-ENVIRO

SFA Εnviro Γαλλιας: Περιλαμβάνει ένα χαρτοφυλάκιο κορυφαίων εταιρειών κατασκευής εξοπλισμού για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων όπως η Europelec Γαλλιας και η Aquaturbo Βελγιου. Παρέχει μια πλήρη γκάμα εξοπλισμού για κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων – από την προεπεξεργασία έως τη διαχείριση λάσπης – και εξειδικεύεται στον τομέα αερισμού. Η εμπλουτισμένη γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει πλωτούς και υποβρύχιους αεριστήρες, mixers καθώς και πλωτά συστήματα εξαγωγής νερού (decanters) και απομάκρυνσης αφρών (foam breakers).