ΤΟΥΝΕΛ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

Τα τούνελ STORMTECH και INFILTRATOR της Advanced Drainage Systems, Inc., είναι πλαστικά, ελαφρά ημικυκλικά τούνελ που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μιας υπεδάφιας Ομβροδεξαμενής συγκράτησης, αποθήκευσης ή διήθησης Ομβρίων υδάτων ή ενός υπεδάφιου πεδίου διήθησης(ΥΠΔ) επεξεργασμένων λυμάτων.