Εγκατάσταση Φυσικοχημικής Επεξεργασίας Βιομηχανικών Υγρων Αποβλήτων, στο Εργοστάσιο Εκτυπώσεων Smurfit Kappa στο Κιλκίς (30/07/2023)

Φωτογραφίες έργου