Κατασκευή Υπεδάφιου Πεδίου Διαχείρισης Ομβρίων Υδάτων, με τούνελ StormTech SC-310, στο Ξενοδοχείο EUROTEL QUEEN, δυναμικότητας 590 κλινών, στις Καλύβες Χαλκιδικής. (23/05/2023)

Κατασκευή Υπεδάφιου Πεδίου Διαχείρισης Ομβρίων Υδάτων, με τούνελ StormTech SC-310, στο Ξενοδοχείο EUROTEL QUEEN, δυναμικότητας 590 κλινών, στις Καλύβες Χαλκιδικής.

Οι θάλαμοι StormTech SC-310™ αποτελούν ιδανική λύση για συστήματα διαχείρισης και αποθήκευσης ομβρίων υδάτων, καθώς επιτρέπουν την αποθήκευση μεγάλων όγκων υδάτων σε ρηχές κλίνες, με μικρό βάθος εκσκαφής και πάνω από υψηλό υδροφόρο ορίζοντα.

Φωτογραφίες έργου