Δίδυμη compact μονάδα Β.Κ. AS-HSBR N 250 στην 3Κ-Τεχνική για την 135 Σμηναρχία Μάχης στη Σκύρο (10/08/2021)

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Α/Δ ΣΚΥΡΟΥ (135 ΣΜ)». Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) προκατασκευασμένων compact Μονάδων Βιολογικού Καθαρισμού (ΜΒΚ) δυναμικότητας έκαστης διακοσίων πενήντα (250) Μονάδων Ισοδύναμου Πληθυσμού (ΜΙΠ), επομένως συνολικής δυναμικότητας 500 ΜΙΠ, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων στην 135 ΣΜ και την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υδάτων για περιορισμένη άρδευση χορτολιβαδικών και θαμνωδών εκτάσεων.

Φωτογραφίες έργου