Γαλβανιστήρια

Εφαρμογή Φυσικοχημικών Διεργασιών για την εξουδετέρωση των υγρών αποβλήτων και την αφυδάτωση της ιλύος σε φιλτρόπρεσσα.

Εφαρμογή Φυσικοχημικών Διεργασιών για την εξουδετέρωση των υγρών αποβλήτων και την αφυδάτωση της ιλύος σε φιλτρόπρεσσα. Παράδειγμα εφαρμογής: Προέλευση υγρού απόβλητου:  Ηλεκτρογαλβάνισμα Ημερήσιος όγκος αποβλήτου:          Q = 20 m3/d  Ρυπαντικό φορτίο αποβλήτου:         Zn= 80 mg/l Διαλυμένα ανόργανα συστατικά= 1300 mg/l pH= 12 Παράμετροι εξόδου:                          Zn= 1 mg/l Διαλυμένα ανόργανα συστατικά= 1000 mg/l pH= […]

Σφαγεία – Επεξεργασία κρέατος

επεξεργασία υγρων αποβλήτων από σφαγεία και μονάδες κρεατοσκευασμάτων

Τα υγρά απόβλητα από τα σφαγεία και τις μονάδες κρεατοσκευασμάτων, περιέχουν συγκεκριμένα οργανικά συστατικά που προκαλούν τις υψηλές συγκεντρώσεις BOD5,COD, SS, FOG (λίπη και έλαια). Τα απόβλητα από την παραγωγή κρέατος (κυρίως) παρουσιάζουν επίσης υψηλές διακυμάνσεις στη θερμοκρασία και τη παροχή.  Ανάλογα με τις απαιτήσεις εξόδου, σχεδιάζουμε και παραδίδουμε μία ολοκληρωμένη εγκατάσταση που περιλαμβάνει μηχανική […]

Τυροκομεία – Γαλακτοκομικά

απόβλητα των τυροκομείων είναι εξαιρετικά επιβαρυμένα και δύσκολα στη διαχείρισή τους.

Ιδιαίτερα σημαντικός κλάδος της διατροφικής βιομηχανίας η τυροκομία, συνοδεύεται από το μεγάλο πρόβλημα των αποβλήτων της τυροκομικής επεξεργασίας. Τα απόβλητα των τυροκομείων είναι εξαιρετικά επιβαρυμένα και δύσκολα στη διαχείρισή τους. Για να καταλάβουμε την οξύτητα του προβλήματος, αρκεί να σημειώσουμε πως το τυρόγαλα (υγρό απόβλητο των τυροκομείων) φθάνει στο 75%-80% του εισερχομένου γάλακτος που επεξεργάζεται […]

Βρώσιμη ελιά

Η παραγωγή και μεταποίηση βρώσιμης ελιάς, παράγει υγρά απόβλητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δύσκολη επεξεργασία.

Η παραγωγή και μεταποίηση βρώσιμης ελιάς, παράγει υγρά απόβλητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δύσκολη επεξεργασία. Οι μέχρι τώρα πρακτικές του DAF και του βιολογικού καθαρισμού ενεργού ιλύος δεν αποδείχτηκαν επαρκείς ενώ οι λύση των μεμβρανών και της ηλεκτρόλυσης είναι ιδιαίτερα ακριβές ή και πολύπλοκες. Η ΕΝΥΑ Engineering έχει εξελίξει και εφαρμόζει μία μέθοδο συνδυασμένης φυσικοχημικής […]