ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΎ (GRAYWATER & RAINWATER)

Εγκαταστάθηκε το σύστημα ανακύκλωσης νερού (graywater & rainwater) στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης. Το σύστημα ανακύκλωσης γκρίζου νερού ικανότητας επεξεργασίας 1000lt/day σε συνδυασμό με το σύστημα συλλογής και διαχείρισης βρόχινου νερού χωρητικότητας 15.000 lt θα συμβάλει αποτελεσματικά στην μείωση χρήσης νερού από το δίκτυο ύδρευσης για τις ανάγκες λειτουργίας του σχολείου.

Φωτογραφίες