ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗΣ SICLARO MARTIN

Εμβαπτιζόμενες Μεμβράνες Υπερδιήθησης siClaro, τύπου flat sheet, οίκου Martin Systems AG Γερμανίας.

Downloads

Videos

Περιγραφή προϊόντος

Τεχνική Περιγραφή

Η διήθηση με μεμβράνες υπερδιήθησης UF αποτελεί την πιο σύγχρονη μέθοδο τεταρτοβάθμιας επεξεργασίας, προκειμένου για επαναχρησιμοποίηση με απεριόριστη άρδευση (βάση και σχετικής ΚΥΑ 145116/2011).

Η μέθοδος επεξεργασίας MBR με μεμβράνες υπερδιήθησης Ultra-Filtration και μέγεθος πόρων <0,05 μm, εξασφαλίζουν την κατακράτηση όλων των βακτηρίων αλλά και των ιών που δεν ξεπερνούν σε μέγεθος το 0,1μm και εγγυάται βαθμό επεξεργασίας >99%. Οι μεμβράνες κατακρατούν πλήρως τα αιωρούμενα στερεά της ενεργού ιλύος, και παράλληλα η επεξεργασμένη εκροή απαλλάσσεται από βακτήρια και ιούς, καθιστώντας περιττή  την παραδοσιακή μέθοδο απολύμανσης με χλώριο και χημικά.

Μέσω αντλίας κενού, εφαρμόζεται υποπίεση στην μεμβράνη, έτσι ώστε τα βιολογικά επεξεργασμένα ύδατα να αναρροφούνται διαμέσου της μεμβράνης και να οδηγούνται ως εκροή εκτός του βιοαντιδραστήρα ενώ τα βιοστερεά να παραμένουν στο μεικτό υγρό.

Για την αποφυγή έμφραξης της μεμβράνης από επικαθίσεις, εφαρμόζεται συνεχής αερισμός κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του συστήματος μεμβρανών. Ο αερισμός επιτυγχάνεται μέσω εξωτερικού φυσητήρα και των ενσωματωμένων διαχυτών μεσαίας φυσαλίδας που βρίσκεται στη βάση του πλαισίου.

Οι μεμβράνες Martin Siclaro ΔΕΝ απαιτούν αντίστροφή πλύση (backwash) για τον καθαρισμό τους. Έτσι περιορίζεται σημαντικά η πολυπλοκότητα του συστήματος και οι ανάγκες συντήρησης. Σε αραιά διαστήματα γίνεται χημικός καθαρισμός με εμβαπτισμό σε διαλύματα NaOCl 14%, C6H8O7και NaOH (6-12 μήνες αναλόγως του flux).

Τεχνικά χαρακτηριστικά module Martin siClaro

Κάθε συστοιχία μεμβρανών (module) αποτελείται από το ανοξείδωτο πλαίσιο στο οποίο είναι προσαρμοσμένες οι κασέτες μεμβρανών υπερδιήθησης, οι σωληνώσεις για το συλλεκτήριο δίκτυο διηθήματος και το δίκτυο αέρα πλύσης, οι διαχύτες πλύσης μεσαίας φυσαλίδας, οι φλάντζες σύνδεσης και τα λοιπά απαιτούμενα μικροεξαρτήματα.

 • Διάμετρος πόρων (ονομαστικό):      0,04 μm
 • Διάμετρος πόρων (μέγιστο):  0,1 μm
 • Ικανότητα διήθησης (flux):   15-25 l/m2 hr
 • Διαμεμβρανική πίεση λειτουργίας:    <300 mbar
 • Εξωτερικές διαστάσεις μονού module (ΜxΠxY):      330x325x430mm
 • Αριθμός φύλλων μεμβρανών:         22
 • Διάκενο μεταξύ φύλλων μεμβρανών:         6 mm
 • Επιφάνεια διήθησης ανά module:     6,25 m2
 • Επιφάνεια διήθησης ανά φύλλο μεμβράνης: 0,3 m2
 • Υλικό πλαισίου: inox 304 ή 316
 • Υλικό μεμβρανών: πολυμερές. Φύλλο μεμβρανών προσαρμοσμένο στο πλαίσιο με ηλεκτροσυγκόλληση (robotically welded)
 • Μακρά λειτουργική περίοδος χωρίς ανάγκη αναγέννησης και χωρίς μείωση της παροχής
 • Δεν απαιτείται αντίστροφή πλύση (backwash).
 • Μεγάλη διάρκεια ζωής (εγγύηση άνω των 10 ετών ή ισόβια υπό προϋποθέσεις).