ΕΝΟΙΚΊΑΣΗ ΑΕΡΙΣΤΉΡΩΝ – RENTALS

Μηχανήματα εξυπηρέτησης & μηνιαία ενοικίαση φορητών συστημάτων αερισμού AQUATURBO της AQUASYSTEMS για κάλυψη έκτακτων απαιτήσεων αερισμού (π.χ. περιοδικά αυξημένα φορτία, αυξημένες ανάγκες οξυγόνωσης, βλάβη στο σύστημα αερισμού κλπ). Για αντικατάσταση ή υποβοήθηση συστημάτων υποβρύχιου αερισμού, επιφανειακών αεριστήρων, αεριστήρων βούρτσας (oxidation ditch – carousel), κλπ.

Φωτογραφίες