Υπεδάφια λεκάνη προσωρινής συγκράτησης επιφανειακής απορροής σε χώρο στάθμευσης εμπορικού κέντρου (31/12/2005)

Ταυτότητα έργου (Brno Plaza)

Περιγραφή δεδομένων έργου:
Χώρος στάθμευσης πελατών σε μεγάλο εμπορικό κέντρο. Έκταση λεκάνης απορροής άνω των 100 στρεμμάτων. Περιορισμένη ικανότητα του υφιστάμενου αγωγού για παροχέτευση ομβρίων σε μεγάλη βροχόπτωση.
Μέθοδος /Τεχνολογία που επιλέχθηκε:
Υπεδάφια λεκάνη προσωρινής συγκράτησης / εξισορρόπησης της απορροής με κιβώτια AS-NIDIPLAST. Σταδιακή παροχέτευση ανάλογη με τις ικανότητες του αποχετευτικού αγωγού
Περιγραφή Εκτέλεση έργου:
Εκσκαφή σκάμματος κατάλληλων διαστάσεων και επένδυση με συνθετική γεωμεμβράνη. Κατασκευή φρεατίου συμβολής και τοποθέτηση προκατασκευασμένου διανομέα ροής. Διάτρητος σωλήνας, βότσαλο, τοποθέτηση κιβωτίων AS-NIDIPLAST, επικάλυψη με γεωύφασμα και επιχωμάτωση.
Χρονολογία: 2005
Κόστος έργου: 45.000€

Φωτογραφίες έργου