Συστήματα SBR AQUAmax XL2-200 στις Ε.Ε.Λ. των Δ.Δ. Σιδηροχωρίου και Δ.Δ Βυσσινιάς στην Καστοριά (03/02/2009)

Σε δύο νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), που κατασκευάστηκαν στο νομό Καστοριάς, οι εργολήπτες επέλεξαν την ΕΝΥΑ Engineering για την προμήθεια και εγκατάσταση του H/M εξοπλισμού των βιολογικών αντιδραστήρων.

Οι δύο ΕΕΛ που βασίζονται στην μέθοδο SBR, εξυπηρετούν τα Δ.Δ. Σιδηροχωρίου και Δ.Δ Βυσσινιάς τύπου και είναι δυναμικότητας 200 ΜΙΠ. Το σύστημα που επιλέχτηκε είναι το προκατασκευασμένο πακέτο ηλεκτρομηχανολογικών AQUAmax® XL2-200 της γερμανικής ATB GmbH. Μετά την κατασκευή των δεξαμενών από τους εργολήπτες, το συνεργείο της ΕΝΥΑ, τοποθέτησε και έθεσε σε λειτουργία το κάθε AQUAmax® XL2-200 μέσα σε 3 μόλις ημέρες. Λόγω του απομακρυσμένου του μέρους, οι νέες μονάδες βιολογικού καθαρισμού, εξοπλίστηκαν με συστήματα τηλεειδοποίησης που λειτουργούν μέσω του GSM δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Φωτογραφίες έργου