Συστήματα SBR AQUAmax® στα φράγματα Σφηκιάς, Ασωμάτων και Πολυφύτου της ΔΕΗ (25/08/2011)

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος σηπτικών δεξαμενών που επεξεργάζονταν τα λύματα του προσωπικού.

Επιλέχθηκε η εγκατάσταση δύο compact μονάδων βιολογικού καθαρισμού AQUAmax® Professional G28 και μίας μονάδας AQUAmax® Classic 16. Για την τροφοδοσία των ΜΒΚ, στις 4 υφιστάμενες σηπτικές δεξαμενές, εγκαταστάθηκαν αντίστοιχες αντλίες λυμάτων ABS PIRANHA και συνδέθηκαν με τις μονάδες AQUAmax® Pro G. Η μονάδα AQUAmax® Classic συνδέθηκε απ’ευθείας στη μία σηπτική μέσω του ειδικού σιφωνιού.

Παράλληλα κατασκευάσθηκαν και τα αντίστοιχα υπεδάφια πεδία διήθησης των επεξεργασμένων υδάτων με τα τούνελ AS-KRECHT.

Με τη χρήση των ειδικά σχεδιασμένων πλαστικών δεξαμενών SNIGO, η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία των 3 μονάδων AQUAmax® διήρκησε μόλις 12 ημέρες.

Φωτογραφίες έργου