Συστήματα καθαρισμού ομβρίων υδάτων στη μονάδα κομποστοποίησης BIOSOLIDS στη Σκύδρα (10/06/2013)

Η μονάδα παραγωγής βιολιπασμάτων BIOSOLIDS ΕΠΕ βρίσκεται στην περιοχή Σκύδρας Πέλλας και παράγει κομπόστ και λιπάσματα από οργανικά υπολείμματα, κυρίως φρούτων. Ο υπαίθριος χώρος της μονάδας όπου απλώνεται και ωριμάζει το κομποστ καταλαμβάνει έκταση 6 στρεμμάτων.

Τα όμβρια ύδατα από τον χώρο αυτό συλλέγονται όλα στο κατώτερο σημείο της μονάδας. Για το καθαρισμό των ομβρίων υδάτων από φερτά, λάσπη αλλά και οργανικών συστατικών όπως τα νιτρικά εγκαταστάθηκε ένας προκατασκευασμένος  λασποσυλλέκτης ASIO AS-TOP και 2 μονάδες HYDROSYSTEMS της 3P-Technik GmbH. Το ειδικό προσροφητικό υλικό των φίλτρων HYDROSYSTEM φιλτράρει και κατακρατεί κάθε ρύπο που παρασύρεται από τη βροχή πριν αυτός καταλήξει στον υδάτινο αποδέκτη,

Φωτογραφίες έργου