Συστήματα επεξεργασίας λυμάτων SBR AQUAmax® στα Φράγματα Αχελώου της ΔΕΗ (15/10/2008)

Το συγκρότημα ΔΕΗ Αχελώου περιλαμβάνει τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς του Καστρακίου, του Στράτου και των Κρεμαστών. Σύμφωνα με τα φορτία του κάθε σταθμού, η ομάδα μηχανικών επέλεξε 4 compact μονάδες βιολογικού καθαρισμού AQUAmax® Classic . Οι μονάδες συνδέθηκαν με τις υφιστάμενες σηπτικές δεξαμενές από τους τεχνικούς της ΕΝΥΑ ενώ κατασκευάσθηκαν και τα αντίστοιχα υπεδάφια πεδία διήθησης των επεξεργασμένων υδάτων.

Με τη χρήση των ειδικά σχεδιασμένων πλαστικών δεξαμενών PolyTank, των εξαρτημάτων σύνδεσης και της τεχνολογίας Plug and Play (ένα καλώδιο με αυτόματο κούμπωμα), η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία των 4 μονάδων AQUAmax® διήρκησε μόλις 1 εβδομάδα, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα και τα εργατικά κόστη για την εγκατάσταση.

Φωτογραφίες έργου