Συστήματα ελαιοδιαχωριστών SEPKO στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ (11/02/2009)

Ελαιοδιαχωριστές SEPKO της ΕΝΥΑ Engineering τοποθετήθηκαν κατά μήκος της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, στο κομμάτι Πολύμυλος – Βέροια για την προστασία των υδάτων της τεχνητής λίμνης των Ασωμάτων.
Η κατασκευαστική εταιρία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ που κατασκευάζει το τμήμα, εγκαθιστά 25 ελαιοδιαχωριστές SEPKO με παροχές εισόδου από 15 έως και 40 lt/sec και by-pass πλημμύρας για πενταπλάσια παροχή.

Τα συστήματα λασποσυλλέκτη – ελαιοδιαχωριστή SEPKO πληρούν όλες τις προδιαγραφές της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ αλλά και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EN 858 για κατακράτηση των ρύπων και επίτευξη εκροής σε υδρογονάνθρακες κάτω από 5ppm.

Η ειδική κατασκευή του SEPKO από διπλό τοίχωμα ενισχυμένου πολυαιθυλενίου, επιτρέπει άμεση υπόγεια τοποθέτηση και δυνατότητα επιχωμάτωσης σε βάθος 4,0m ενώ το ειδικό φίλτρο συσσωμάτωσης της LANTEC USA εγγυάται υψηλή απόδοση απομάκρυνσης ελαίων και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Φωτογραφίες έργου