Σύστημα συλλογής, αποθήκευσης και διανομής βρόχινου νερού στο Χαρίσειο Γηροκομείο (02/08/2011)

Κατά την πρόσφατη ανακαίνιση του Χαρίσειου Γηροκομείου Θεσσαλονίκης, σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε από την ΕΝΥΑ Engineering, σύστημα συλλογής, αποθήκευσης και διανομής βρόχινου νερού. Το σύστημα HYDROKYKLOS-RW αποτελείται από συστοιχία πλαστικών δεξαμενών 40 m3, inox φίλτρα εισόδου, διάταξη ηρεμίας, υπερχειλιστές , συγκρότημα αντλιών και ηλεκτρονικό control.

Το συλλεγόμενο βρόχινο νερό, αφού φιλτραριστεί και καθαριστεί, διανέμεται σε ξεχωριστό κύκλωμα ύδρευσης και χρησιμοποιείται στα καζανάκια του γηροκομείου εξασφαλίζοντας σημαντική εξοικονόμηση νερού. Η πράσινη ανάπτυξη στην πράξη!

Φωτογραφίες έργου