Σύστημα SBR AQUAmax® XL1-125 στο ξενοδοχείο “ΛΗΜΝΟΣ ΠΛΑΖΑ” (15/06/2010)

Για τις 80 κλίνες του ξενοδοχείου ΠΛΑΖΑ στο Κάσπακα Λήμνου, εγκαταστάθηκε σύστημα βιολογικού καθαρισμού SBR AQUAmax®  Professional XL1-125 σε κατάλληλα διαστασιολογημένο συγκρότημα δεξαμενών.

Φωτογραφίες έργου