Σύστημα SBR AQUAmax® Professional G-53 στο ξενοδοχείο ΕΡΑΤΕΙΝΟ (27/11/2007)

Σύστημα AQUAmax® Professional G-53 στην ξενοδοχειακή – αγροτουριστική μονάδα ΕΡΑΤΕΙΝΟ, δυναμικότητας 40 κλινών στο Μετόχι Ημαθίας. Κατασκευή 3 δεξαμενών όγκου 8 m3 από προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος.

Φωτογραφίες έργου