Σύστημα SBR AQUAmax® Pro XL1-125 στο “Theta Boutique Hotel” στο Πήλιο (15/04/2012)

Φωτογραφίες έργου