Προ-αερισμός υγρών αποβλήτων στη ΜΒΚ του ΧΥΤΑ Λέσβου (03/04/2014)

Τα στραγγίσματα του ΧΥΤΑ Λέσβου συλλέγονται και επεξεργάζονται σε μονάδα βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Λόγω υψηλής συγκέντρωσης αμμωνιακών, προτάθηκε ο προ-αερισμός των υγρών αποβλήτων στη δεξαμενή εξισορρόπησης για την οξείδωση αυτών.

Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε από τη διοίκηση του ΧΥΤΑ η εγκατάσταση ενός πλωτού αεριστήρα AQUASYSTEMS AER-AS 18kW από την ΕΝΥΑ Engineering.

Φωτογραφίες έργου