Πεδίο διήθησης επεξεργασμένων λυμάτων χαμηλής πίεσης (LPPS) (31/12/2003)

Ταυτότητα έργου (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ)

Περιγραφή δεδομένων έργου:
Κατασκευή ενός συστήματος υπεδάφιας διήθησης των επεξεργασμένων λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού σε κτίριο οικοτροφείου 200 ενοίκων. Μεγάλη κατανάλωση νερού, αγροτική έκταση, έδαφος αμμοαργιλώδες. Το επεξεργασμένο νερό έπρεπε να διανεμηθεί ομοιόμορφα εντός της ιδιοκτησίας, σε έκταση 2 στρεμμάτων με υπόγειο δίκτυο ώστε να αποκλειστεί οποιαδήποτε περίπτωση επαφής με τους οικότροφους.
Μέθοδος /Τεχνολογία που επιλέχθηκε:
Κατασκευή αντλιοστασίου και πεδίου διήθησης χαμηλής πίεσης (Low Pressure Pipe System).
Περιγραφή Εκτέλεση έργου:
Κατασκευή δεξαμενής αντλιοστασίου με προκατασκευασμένα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος. Εγκατάσταση διπλών αντλιών, βανών και μανομέτρων για τον έλεγχο της πίεσης του δικτύου LPPS. Εκσκαφή 10 ρηχών τάφρων διήθησης κατάλληλου μήκους. Σωλήνας PVC με κατάλληλες οπές, επικάλυψη με ημισωλήνα PVC μεγαλύτερης διαμέτρου, και επιχωμάτωση. Ομοιόμορφη πίεση 0,3 atm σε όλο το δίκτυο.
Χρονολογία: 2003
Κόστος έργου: 10.000€

Φωτογραφίες έργου