ΜΒΚ στο εργοστάσιο MORPACK της MORNOS στην Αλβανία (07/03/2007)

Φωτογραφίες έργου