Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στα Δημοτικά Λουτρά Αγίας Παρασκευής (11/05/2007)

H Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Δημοτικής Επιχείρησης Λουτρών Αγ. Παρασκευής Χαλκιδικής επεξεργάζεται τα αστικά λύματα από το ξενοδοχείο της ΔΕΛΑΠ (36 κλινών) και τα απόνερα των λουομένων των ιαματικών λουτρών. Η μονάδα χρησιμοποιεί ένα βιολογικό αντιδραστήρα τύπου SBR με σύστημα AQUAmax® Professional G53 και ένα βιολογικό αμμόφιλτρο περιοδικής τροφοδοσίας (Intermittent Sand Filter) για τελικό φιλτράρισμα (polishing) των επεξεργασμένων υδάτων. Η συνολική δυναμικότητα της μονάδας είναι 15m3 ημερησίως.

Φωτογραφίες έργου