Κατασκευή βιολογικού SBR στο εργοστάσιο NESTOS στην Ξάνθη (30/07/2014)

Φωτογραφίες έργου