Κατασκευή βιολογικού SBR / MBR στο ξενοδοχείο Thassos Grand Resort – Θάσος (15/06/2016)

Η Μονάδα Προχωρημένης Επεξεργασίας Λυμάτων για το νεό πεντάστερο ξενοδοχείο της Θάσου “Thassos Grand Resort” της REALA ΑΕ κατασκευάστηκε και ολοκληρώθηκε πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου 2016. Η δυναμικότητα της εγκατάστασης είναι 360 κλίνες, με ημερήσια παροχή 120m3/day.  Καθώς οι ιδιοκτήτες ζητούσαν να γίνεται άρδευση των εκτάσεων γκαζόν του ξενοδοχειακού συγκροτήματος σύμφωνα και με τον πίνακα 3 της σχετικής ΚΥΑ145116, επιλέχθηκε συνδυασμός τεχνολογίας SBR και προχωρημένης επεξεργασίας με τεχνολογία MBR UF hollow fibers (μεμβράνες υπερδιήθησης κοίλων ινών). Το επεξεργασμένο νερό από τους 2 SBR, καταλήγει στις 2 δεξαμενές μεμβρανών UF όπου υφίσταται υπερδιήθηση. Το τελικό νερό απολυμαίνεται και με ακτινοβολία UV ώστε να προκύψει τελικά ένα εξαιρετικής ποιότητας νερό άρδευσης για το ξενοδοχείο.

Φωτογραφίες έργου