Κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού σε ταβερνα. Άρδευση ελαιώνα (31/12/2005)

Ταυτότητα έργου (ΤΑΒΕΡΝΑ «Ο ΚΑΒΟΣ», Τ. ΒΛΑΣΗΣ)

Περιγραφή δεδομένων έργου:
Κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού σε ψαροταβέρνα με δυνατότητα εξυπηρέτησης 100 ατόμων ανά εστίαση. αρδευση ελαιώνα εντός της ιδιοκτησίας.
Μέθοδος /Τεχνολογία που επιλέχθηκε:
Σύστημα SBR AQUAmax Professional G53.
Περιγραφή Εκτέλεση έργου:
Εγκατάσταση λιποσυλλέκτη εξωτερικά της κουζίνας. Κατασκευή αντλιοστασίου και εγκατάσταση καταθλιπτικού αγωγού. Κατασκευή δεξαμενών βιολογικού καθαρισμού με προκατασκευασμένα στοιχεία. Εγκατάσταση συστήματος AQUAmax.
Χρονολογία: 2005
Κόστος έργου: 25.000€

Φωτογραφίες έργου