Κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 80 κλινών με ελάχιστη διαθέσιμη έκταση (31/12/2006)

Ταυτότητα έργου (ΟΛΥΜΠΙΟΝ SUNSET HOTEL)

Περιγραφή δεδομένων έργου:
Κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 80 κλινών. Η μόνη διαθέσιμη έκταση βρισκόταν δίπλα σε κεντρική είσοδο του ξενοδοχείου και σε απόσταση 3m από τα δωμάτια!. Προϋπόθεση του εργοδότη η απουσία οσμών και θορύβου.
Μέθοδος /Τεχνολογία που επιλέχθηκε:
Σύστημα SBR AQUAmax Professional XL 125. Θάλαμοι υπεδάφιας διήθησης AS-KRECHT για την υπεδάφια διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων.
Περιγραφή Εκτέλεση έργου:
Κατασκευή δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα με προσαρμογή στον διαθέσιμο χώρο. Εγκατάσταση συστήματος AQUAmax XL-125. Για την αναπνοή του βιολογικού αντιδραστήρα χρησιμοποιήθηκε φίλτρο με μείγμα ειδικών ποικιλιών ενεργού άνθρακα. Πεδίο διήθησης στον κεντρικό κήπο του ξενοδοχείου με 2 σειρές θαλάμων AS-KRECHT.
Χρονολογία: 2006
Κόστος έργου: 45.000€

Φωτογραφίες έργου