Κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού κτιρίου γραφείων και αποθηκών 150 εργαζομένων (31/12/2005)

Ταυτότητα έργου (LIDL ΕΛΛΑΣ)

Περιγραφή δεδομένων έργου:
Κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού σε κτίριο γραφείων και αποθηκών Κεντρικής Ελλάδος 150 εργαζομένων .
Μέθοδος /Τεχνολογία που επιλέχθηκε:
Σύστημα SBR AQUAmax Professional G53.
Περιγραφή Εκτέλεση έργου:
Εγκατάσταση συστήματος AQUAmax
Χρονολογία: 2005
Κόστος έργου: 20.000€

Φωτογραφίες έργου