Κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού και πεδίου διήθησης σε κεντρική αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. (31/12/2004)

Ταυτότητα έργου (FIAT ΕΣΚΙΑΔΗΣ)

Περιγραφή δεδομένων έργου:
Κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού και πεδίου διήθησης σε κτίριο έκθεσης και συνεργείου αυτοκίνητων 40 εργαζομένων .
Μέθοδος /Τεχνολογία που επιλέχθηκε:
Σύστημα SBR AQUAmax Professional G15. Πεδίο διήθησης υπό πίεση.
Περιγραφή Εκτέλεση έργου:
Εγκατάσταση συστήματος AQUAmax
Χρονολογία: 2004
Κόστος έργου: 10.000€

Φωτογραφίες έργου