Εγκατάσταση μονάδας βιολογικού καθαρισμού σε περιοχή με πολύ υψηλό υδροφόρο ορίζοντα (31/12/2005)

Ταυτότητα έργου (ΔΟΡΔΙΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ)

Περιγραφή δεδομένων έργου:
Εγκατάσταση μονάδας βιολογικού καθαρισμού για αποχέτευση κτιρίου 40 εργαζομένων συν καφέ, σε περιοχή με πολύ υψηλό υδροφόρο ορίζοντα που απαγόρευε οποιαδήποτε οικοδομική εργασία
Μέθοδος /Τεχνολογία που επιλέχθηκε:
Σύστημα SBR AQUAmax Classic 15 εντός ενισχυμένης πλαστικής δεξαμενής ASIO sro.
Περιγραφή Εκτέλεση έργου:
Εκσκαφή και καταβιβασμός υδροφόρου ορίζοντα με ταυτόχρονη άντληση. Τοποθέτηση με τηλεσκοπικό γερανό ενισχυμένης πλαστικής δεξαμενής πολυπροπυλενίου. Πλήρωση δεξαμενής και επιχωμάτωση. Εγκατάσταση συστήματος AQUAmax
Χρονολογία: 2005
Κόστος έργου: 8.000€

Φωτογραφίες έργου