Ε.Ε.Λ. Μύκης Ξάνθης, SBR δυναμικότητας 1500 ΜΙΠ (02/09/2015)

…το έργο αφιερώνεται στον πολύ καλό φίλο Κώστα Δέλκο που μας άφησε νωρίς…Η φιλία του και η συνεργασία μας ήταν μέγιστη τιμή μας…

Φωτογραφίες έργου