Ε.Ε.Λ. Δ.Δ Παλαιοκώμης Σερρών – SBR 2300 ΜΙΠ. (20/12/2009)

Η νέα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στην Παλαιοκώμη Σερρών που κατασκευάστηκε από εργοληπτική κοινοπραξία με έδρα την Ξάνθη, βασίζεται στην αξιόπιστη μέθοδο SBR, και είναι δυναμικότητας 2.300 ΜΙΠ. Η ανάδοχος κοινοπραξία ανέθεσε στην ΕΝΥΑ Engineering την μελέτη εφαρμογής και την προμήθεια και εγκατάστασης του συνόλου του H/M εξοπλισμού της ΕΕΛ συμπεριλαμβανομένου των εξοπλισμού προεπεξεργασίας λυμάτων, απολύμανσης τελικής εκροής καθώς και αφυδάτωσης ιλύος. Η αποδεδειγμένη εμπειρία των μηχανικών και τεχνικών της ΕΝΥΑ στο σχεδιασμό και κατασκευή βιολογικών αντιδραστήρων τύπου SBR, συνέβαλλαν στην επιτυχημένη και έγκαιρη ολοκλήρωση ενός έργου με χαμηλό κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος. Η νέα ΕΕΛ Παλαιοκώμης πραγματικά θέτει νέα δεδομένα στο σχεδιασμό έργων επεξεργασίας λυμάτων για πληθυσμό μικρότερο των 5.000 ΜΙΠ.

Φωτογραφίες έργου