Ανακατασκευή βιολογικού σε SBR στο ξενοδοχείο “ELYSIUM” στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης. (30/04/2014)

Το πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο πέντε αστέρων “ELYSIUM”, βρίσκεται στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης και είναι δυναμικότητας 200 κλινών.

Για το 2014, η διοίκηση του ξενοδοχείου προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του, συμπεριλαμβανομένης και της ανακατασκευής της υφιστάμενης μονάδας βιολογικού καθαρισμού, που δεν ανταποκρινόταν πλέον στα νέα φορτία λυμάτων.

Διατηρώντας τις υφιστάμενες δεξαμενές και προσθέτοντας μία ακόμη δεξαμενή, αντικαταστάθηκε η παραδοσιακή ενεργοβόρα μέθοδος του παρατεταμένου αερισμού με μια σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων που βασίζεται στην μέθοδο SBR. Η νέα μονάδα διαχειρίζεται με άνεση τις αιχμές που εμφανίζουν όλα τα καλοκαιρινά ξενοδοχεία και ταυτόχρονα επιτυγχάνει, πέραν του υψηλού βαθμού επεξεργασίας, 50% μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την παλιά μέθοδο αερισμού.

Φωτογραφίες έργου