Ανακατασκευή βιολογικού σε SBR στο ξενοδοχείο “EKIES” στη Βουρβουρού Χαλκιδικής. (15/04/2014)

Το ξενοδοχείο “EKIES”, πέντε αστέρων,  βρίσκεται σε μια μαγευτική τοποθεσία στην Βουρβουρού Χαλκιδικής και είναι δυναμικότητας 200 κλινών.

Για το 2014, η διοίκηση του ξενοδοχείου προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του. Μέρος αυτής ήταν και η ανακατασκευή της υφιστάμενης μονάδας βιολογικού καθαρισμού λυμάτων (δυναμικότητας αρχικού σχεδιασμού 50 m3 /day) που δεν ικανοποιούσε τις απαιτήσεις των ιδιοκτητών.

Η τεχνική πρόταση της ΕΝΥΑ Engineering προέβλεπε τη διατήρηση των υφιστάμενων δεξαμενών (μετά από την απαιτούμενη συντήρηση) και την αλλαγή της μεθόδου λειτουργίας της μονάδας, μετατρέποντας την από μια περιορισμένων δυνατοτήτων ενεργοβόρα εγκατάσταση κλασσικής ενεργού ιλύος σε ένα σύγχρονο SBR, με δύο γραμμές επεξεργασίας και δυνατότητα επεξεργασίας 60 m3 /day.

Το πρακτικά μηδενικό, επίπεδο θορύβου, ήταν για τη διοίκηση του ξενοδοχείου, αποφασιστικός παράγοντας για την επιλογή του συστήματος, καθώς ο βιολογικός βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από τα δωμάτια.

Η νέα μονάδα λειτουργεί επιτυχώς από τις αρχές Μαΐου (όπως προβλεπόταν στο χρονοδιάγραμμα εργασιών), και επιτυγχάνει, πέραν του υψηλού βαθμού επεξεργασίας, 60% μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την παλιά μέθοδο.

Φωτογραφίες έργου