Ανακατασκευή βιολογικού σε SBR στο κτίρια γραφείων της Mercedes Benz Hellas (15/12/2014)

Το κεντρικό κτίριο γραφείων της Mercedes Benz Hellas στην περιοχή της Λυκόβρυσης αποτελεί την βάση για 150 περίπου εργαζόμενους στις διοικητικές υπηρεσίες της εταιρίας.
Η διοίκηση της εταιρίας προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Η ανάγκη για ένα αξιόπιστο σύστημα τοπικής επεξεργασίας λυμάτων ήταν προφανής. Όπως προφανής ήταν και η επιλογή του AQUAmax Professional G-53. Μια μονάδα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων που βασίζεται στην μέθοδο SBR και ανταποκρίνεται με άνεση στις μεγάλες διακυμάνσεις της παροχής που αναπόφευκτα προκύπτουν σε κάθε τέτοιο επαγγελματικό κτίριο.
Η τεχνική πρόταση της ΕΝΥΑ Engineering προέβλεπε τη διατήρηση των υφιστάμενων δεξαμενών (μετά από την απαιτούμενη συντήρηση) και την αλλαγή της μεθόδου λειτουργίας της μονάδας, μετατρέποντας την από μια περιορισμένων δυνατοτήτων ενεργοβόρα εγκατάσταση κλασσικής ενεργού ιλύος σε ένα σύγχρονο SBR, με δυνατότητα επεξεργασίας 8 m3/day.
Η νέα μονάδα που εγκαταστάθηκε από κοινού με τον συνεργάτη Αθηνών Χρήστο Αντωνόπουλο PINNAC, λειτουργεί επιτυχώς από τις αρχές Δεκεμβρίου και επιτυγχάνει, πέραν του υψηλού βαθμού επεξεργασίας, 60% μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την παλιά μέθοδο, συμβάλλοντας και με αυτό τον τρόπο στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η διάθεση του επεξεργασμένου νερού γίνεται σε υπεδάφιο πεδίο διήθησης με το σύστημα των πλαστικών τούνελ AS-KRECHT.

Φωτογραφίες έργου