Ανακατασκευή βιολογικού σε SBR 500 ΜΙΠ στο HOTEL AKROTIRI, Κέρκυρα (25/05/2009)

Το ξενοδοχείο “AKROTIRI BEACH” λειτουργεί από 1975 σε μια μαγευτική τοποθεσία στην Παλαιοκαστρίτσα Κέρκυρας.
Για το 2009, η διοίκηση του ξενοδοχείου προχώρησε σε ολική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του και των προσφερόμενων υπηρεσιών του. Αναπόφευκτα, αυτό οδήγησε και στην ανάγκη για ανακατασκευή της υφιστάμενης μονάδας βιολογικού καθαρισμού λυμάτων (δυναμικότητας αρχικού σχεδιασμού 45 m3 /day) που δεν μπορούσε πλέον να ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα.
Καθώς η τοπογραφία του οικοπέδου καθιστούσε δυσχερέστατη, αλλά και πολύ δαπανηρή, την κατασκευή νέου συγκροτήματος μεγαλύτερων δεξαμενών, οι ιδιοκτήτες στράφηκαν στην εξέταση εναλλακτικών προτάσεων.
Η τεχνική πρόταση της ΕΝΥΑ Engineering που επιλέχθηκε από τους ιδιοκτήτες, προέβλεπε τη διατήρηση των υφιστάμενων δεξαμενών (μετά από την απαιτούμενη συντήρηση) και την αλλαγή της μεθόδου λειτουργίας της μονάδας, μετατρέποντας την από μια περιορισμένων δυνατοτήτων ενεργοβόρα εγκατάσταση κλασσικής ενεργού ιλύος σε ένα σύγχρονο SBR με δυνατότητα επεξεργασίας 75 m3 /day.
Η νέα μονάδα λειτουργεί επιτυχώς από τις αρχές Μαΐου (όπως προβλεπόταν στο χρονοδιάγραμμα εργασιών), και επιτυγχάνει, πέραν του υψηλού βαθμού επεξεργασίας, 60% μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την παλιά μέθοδο, συμβάλλοντας και με αυτό τον τρόπο στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Φωτογραφίες έργου