Ανακατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού σε παραθεριστικό οικισμό 125 κατοικιών (31/12/2004)

Ταυτότητα έργου (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ – Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ)

Περιγραφή δεδομένων έργου:
Ανακατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού σε παραθεριστικό οικισμό 125 κατοικιών (κατόπιν τελευταίας επέκτασης), με πληθυσμό άνω των 500 ατόμων. Οι διαστάσεις και σχεδιασμός των υφιστάμενων δεξαμενών ήταν δυναμικότητας 200 ατόμων (προ επέκτασης). Η παροχή λυμάτων εμφάνιζε εξαιρετικά μεγάλες αιχμές.
Μέθοδος /Τεχνολογία που επιλέχθηκε:
Σύστημα SBR AQUAmax Professional XL 400. Μετατροπή σε διάταξη SBR.
Περιγραφή Εκτέλεση έργου:
Εκκένωση, πλύσιμο, των δεξαμενών. Αποξήλωση παλιού εξοπλισμού. Αλλαγή τρόπου ροής λυμάτων. Επισκευή και υγρομόνωση των τοιχίων με κατάλληλα σύγχρονα υλικά. Χρήση της παλιάς δεξαμενής δευτεροβάθμιας καθίζησης ως δεξαμενή εξισορρόπησης αιχμών (buffer). Μετατροπή σε διάταξη SBR. Εγκατάσταση συστήματος AQUAmax Professional XL 400
Χρονολογία: 2004
Κόστος έργου: 30.000€

Φωτογραφίες έργου