Ανακατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού σε παιδική κατασκήνωση 500 ατόμων (31/12/2006)

Ταυτότητα έργου (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ YUPPI)

Περιγραφή δεδομένων έργου:
Ανακατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού σε παιδική κατασκήνωση 500 ατόμων. Ο σχεδιασμός και οι διαστάσεις των υφιστάμενων δεξαμενών ήταν ιδιαίτερα παλιάς αντίληψης.
Μέθοδος /Τεχνολογία που επιλέχθηκε:
Πλευρικοί φυσητήρες και νέοι διαχυτές μεμβράνης υψηλής απόδοσης οξυγόνωσης. Αντλίες ανακυκλοφορίας ιλύος. Έλεγχος μέσω PLC.
Περιγραφή Εκτέλεση έργου:
Εκκένωση, πλύσιμο, των δεξαμενών. Αποξήλωση παλιού εξοπλισμού. Αλλαγή τρόπου ροής λυμάτων. Επισκευή και υγρομόνωση των τοιχίων με κατάλληλα σύγχρονα υλικά. Εγκατάσταση νέου δικτύου διαχυτών και αντλίας ανακυκλοφορίας.
Χρονολογία: 2006
Κόστος έργου: 20.000€

Φωτογραφίες έργου