Ανακατασκευή Ε.Ε.Λ. στην 130 Σμηναρχία Μάχης της Λήμνου (10/11/2009

Μετά από διαγωνισμό, η ΕΝΥΑ ανέλαβε την εργολαβία της ανακατασκευής της ΕΕΛ της 130 ΣΜ.
Στο πολεμικό αεροδρόμιο της Λήμνου διαμένουν και εργάζονται 1000 περίπου αξιωματικοί με τις οικογένειες τους.
Η ανακατασκευή της ΕΕΛ περιλάμβανε την αποξήλωση του καταστραμμένου υφιστάμενου Η/Μ εξοπλισμού, την εγκατάσταση νέου καθώς και ην κατασκευή του πεδίου διήθησης των επεξεργασμένων υδάτων.
Το έργο παραδόθηκε σε λειτουργία στα μέσα Νοέμβρη μαζί με πλήρη “as-built” σχέδια και εγχειρίδια χρήσης όπως ακριβώς ζητήθηκε από την Πολεμική Αεροπορία.

Φωτογραφίες έργου