Ανακαίνιση Μονάδας βιολογικού καθαρισμού υγρών αποβλήτων στο τυροκομείο «Γ. Νταμπίζας» στη Θεσσαλονίκη (18/02/2012)

Φωτογραφίες έργου