ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΜΒΚ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΑΠΟΘΉΚΗΣ LIDL ΤΡΙΚΆΛΩΝ

Η SBR μονάδα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων στην κεντρική αποθήκη LIDL στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων αναβαθμίστηκε σε AQUAmαx Pro G50 με την εγκατάσταση νέου πίνακα ελέγχου ProControl και νέους αεριστήρες και αντλίες. Με την αναβάθμιση, η ΜΒΚ εναρμονίζεται πλήρως με τις απαιτήσεις της σύγχρονης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Φωτογραφίες