enya

HYDROKYKLOS Συστήματα επεξεργασίας GreyWater

Greywater

 

Ημιακάθαρτα ή «γκρίζα» νερά (Greywater)

Ημιακάθαρτα ή «γκρίζα» νερά» (Greywater) είναι τα απόνερα που προέρχονται από οικιακές δραστηριότητες, όπως το ντους, τους νιπτήρες και το πλύσιμο των ρούχων.

Τα νερά αυτά, που συγκαταλέγονται στους λεγόμενούς «μη συμβατικούς υδάτινους πόρους», μπορούν να συλλέγονται σε κατάλληλη δεξαμενή και με ειδική επεξεργασία να ανακτώνται πλήρως και να επαναχρησιμοποιούνται. Η ανακύκλωση του greywater μάλιστα, παρουσιάζει και το εξής πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τη συλλογή βρόχινου νερού: η εξοικονόμηση από τη χρήση του είναι συνεχής και ανεξάρτητη από τις καιρικές συνθήκες (ανομβρία ή πλημμύρες).

 

Σύστημα ανακύκλωσης greywater HYDROKYKLOS-GW

Τα συστήματα ανακύκλωσης γκρίζου νερού HYDROKYKLOS-GW παράγονται στη Γερμανία με την συνεργασία της ΕΝΥΑ Engineering.

Για το σχεδιασμό του συστήματος, τέθηκαν ως προαπαιτούμενα η υψηλή μηχανική αξιοπιστία και η ενεργειακή απόδοση. Για το λόγο αυτό, επιλέχθηκαν υψηλής ποιότητας μεμβράνες υπερδιήθησης (Ultra-Filtration) που εγγυώνται εξαιρετική ποιότητα ανακτημένου νερού. Για την εξαγωγή του καθαρού νερού (διηθήματος) εξελίχθηκε (και πατενταρίστηκε) ένα σύστημα Air-lift / Υποπίεσης που απαλλάσσει από τη χρήση αντλίας και συμβάλλει στην αξιοπιστία και στη χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.

Τα συστήματα HYDROKYKLOS-GW παραδίδονται είτε ως πλήρες πακέτο ηλεκτρομηχανολογικών (αντλίες, συστοιχίες μεμβρανών, πίνακας ελέγχου) για εφαρμογή σε επιτόπιες δεξαμενές είτε ως ολοκληρωμένο πακέτο με πλαστικές δεξαμενές, για υπόγεια ή υπέργεια τοποθέτηση. Τα συστήματα εξοπλίζονται κατ’ επιλογήν με τηλεειδοποίηση και τηλεχειρισμό για βέλτιστο έλεγχο και ελάχιστο χρόνο επέμβασης.

Όλα τα μοντέλα HGW μπορούν να συνδυαστούν με τα συστήματα χρήσης βρόχινου νερού HYDROKYKLOS-RW για μέγιστη εξοικονόμηση νερού.

 

Εφαρμογές

 • Καζανάκια τουαλέτας, πλυντήρια ρούχων
 • Πλύσιμο αυτοκινήτων και οικιακών χώρων
 • Άρδευση κήπων

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

 • Δυναμικότητας επεξεργασίας ημερήσιου υδραυλικού φορτίου έως 10.000 ltr (ισοδυναμεί με το φορτίο ημιακάθαρτου νερού 200 ατόμων). Εξισορρόπηση των αιχμών χάρη στη μεταβαλλόμενη στάθμη του MBR.
 • Έως 50% εξοικονόμηση φρέσκου νερού από το δίκτυο ύδρευσης.
 • Υψηλή ποιότητα ανακτημένου νερού που υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής οδηγίας για νερά κολύμβησης. Ανάκτηση νερού σε ποσοστό σχεδόν 100%.
 • Πατενταρισμένη τεχνολογία Αirlift / συστήματος υποπίεσης στην εξαγωγή του καθαρού νερού για μέγιστη αξιοπιστία και εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Αυτοματοποιημένη λειτουργία μέσω προγραμματιζόμενης ηλεκτρονικής μονάδας (PLC).
 • Δυνατότητα τηλεμετρίας και τηλεχειρισμού μέσω δικτύου GSM ή σταθερής τηλεφωνίας (προαιρετικός εξοπλισμός).
 • Συνδυάζεται με σύστημα χρήσης βρόχινου νερού HYDROKYKLOS-RW
 • Εύκολο στην εγκατάσταση και φιλικό στη λειτουργία και συντήρηση.
 • Ελάχιστη απαίτηση χώρου.
 • Εφαρμογή και σε υφιστάμενες δεξαμενές.
 • Δεν απαιτείται κανένα χημικό πρόσθετο.

 

Περιγραφή του συστήματος

 Τα συστήματα ανακύκλωσης γκρίζου νερού HYDROKYKLOS-GW απαρτίζονται από τρία κύρια μέρη:

α) τον βιοαντιδραστήρα μεμβρανών (Membrane BioReactor MBR),

β) τη δεξαμενή αποθήκευσης καθαρού νερού με το πιεστικό συγκρότημα και,

γ) την κονσόλα του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

 

Ο βιοαντιδραστήρας μεμβρανών (MBR) απαρτίζεται από δεξαμενή κατάλληλης χωρητικότητας στην οποία συλλέγονται τα ημιακάθαρτα νερά και εντός της οποίας βρίσκεται εγκατεστημένο το σύστημα των μεμβρανών υπερδιήθησης. Ανάλογα με τη διαμόρφωση του χώρου, η δεξαμενή τοποθετείται εντός ή εκτός του κτιρίου, υπόγεια ή υπέργεια.

Η διαδικασία καθαρισμού περιλαμβάνει αερισμό των υδάτων και φιλτράρισμα διαμέσου της μεμβράνης υπερδιήθησης (μέγεθος πόρων 0,1 – 0,01 μm) για την κατακράτηση των ιών και βακτηρίων. Έτσι το νερό απαλλάσσεται από κάθε οσμή, ρύπο και μικρόβιο και μέσω της πατενταρισμένης τεχνολογίας airlift εξάγεται προς τη δεξαμενή αποθήκευσης για χρήση.

Στην δεξαμενή καθαρού νερού, αποθηκεύεται το επεξεργασμένο νερό. Με την βοήθεια πιεστικού συγκροτήματος τροφοδοτείται το δίκτυο ανακτημένου νερού του κτιρίου. Σε περίπτωση ανεπαρκούς ποσότητας ανακτημένου νερού, η δεξαμενή καθαρού νερού πληρώνεται αυτόματα από το δίκτυο πόσιμου νερού (σε συμμόρφωση με τις οδηγίες της EN1717).

 Η κονσόλα του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού τοποθετείται σε στεγασμένο χώρο πλησίον των δεξαμενών και παραδίδεται έτοιμη προς τοποθέτηση, με όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά μέρη προεγκατεστημένα. Η κονσόλα περιλαμβάνει τον αεριστήρα, το σύστημα υποπίεσης (vacuum unit), τον ηλεκτρονικό πίνακα έλεγχος του συστήματος, τον αισθητήρα στάθμης και την ηλεκτροβάνα πλήρωσης. Προαιρετικά, το σύστημα μπορεί να αναβαθμιστεί με δυνατότητα τηλεειδοποίησης και τηλεχειρισμού (τηλεμετρία).